เว็บบอร์ด โคบาลนิวส์
.::. เว็บบอร์ด เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สำหรับสังคมคนรักวัวงาม .::.

[กลับสู่หน้าแรกเว็บบอร์ด คลิก]

ปูนขาวร้อน,ปูนขาวเย็น,ปรับสภาพดิน,ปรับสภาพน้ำ,ปูนไฮเดรต
(กระทู้ 3.00 ดาว - 0 คำตอบ - 1 ไลค์) อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ


ปูนขาวแบ่งเป็น 2 ตัว นะจ๊ะ (เลื้อกซื้อดีๆ ตาดีได้ ตาร้ายเสีย)

1กระบวนการผลิตปูนควิกไลม์ หรือแคลเซียมออกไซด์ (CaO) (ปูนร้อนนั้นเอง)
แร่หินปูนเคมีคุณภาพสูงจากผู้ผลิตชั้นนำของประเทศ ที่ผ่านการคัดเลือกจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการผลิตปูนควิกไลม์ และผ่านการคัดขนาดอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีขนาดที่เหมาะสม ก่อนนำเข้าเตาเพื่อเผาให้เกิดการแยกตัวเป็นปูนควิกไลม์ ซึ่งปูนควิกไลม์ที่ได้จากการเผาแร่หินปูนเคมี คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 1 ตันปูนควิกไลม์ ต่อ 1.8 ตันแร่หินปูนเคมี ทั้งนี้ ปูนควิกไลม์ที่ได้จะจัดเก็บไว้ในไซโลระบบปิด เพื่อรอจำหน่ายให้กับลูกค้า และนำเข้ากระบวนการตีเกล็ดให้มีขนาดที่เล็กลง อีกทั้งยังเหลือไว้สำหรับผลิตปูนไฮเดรตไลม์
ทั้งนี้ จะมีกระบวนการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพปูนควิกไลม์ตั้งแต่ออกจากเตาเผา ก่อนการจัดเก็บเข้าไซโล และก่อนจัดจำหน่าย
2.กระบวนการผลิตปูนไฮเดรตไลม์ หรือแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)2) (ปูนเย็นนั้นเอง)
ปูนควิกไลม์ที่ออกจากเตาเผาและจัดเก็บเข้าไซโลวัตถุดิบ จะถูกนำเข้าเครื่องไฮเดรเตอร์และผสมกับน้ำในอัตราส่วนการทำปฏิกิริยาที่เหมาะสม เพื่อให้ได้ปูนไฮเดรตไลม์ที่มีคุณภาพสูง โดยปูนไฮเดรตไลม์จะผ่านการคัดขนาดหรือความละเอียดด้วยลม ซึ่งทำให้ปูนไฮเดรตไลม์ที่ได้และส่งมอบให้กับลูกค้ามีความละเอียดสูง เท่ากับ 325 mesh
ทั้งนี้ จะมีกระบวนการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพปูนไฮเดรตไลม์ ตั้งแต่ออกจากเครื่องไฮเดรเตอร์ และก่อนจัดจำหน่าย

(คนที่ชอบซื้อปูนราคาถูกๆ ระวังปูนที่ได้เป็นปูนผสมหินดินทราย นะจ๊ะ)


ประเภทอุตสาหกรรมที่นำปูนขาวไปใช้งาน

1.อุตสาหกรรมเหมืองแร่โลหะ และอโลหะ

ปรับสภาพความเป็นกรดด่างของน้ำเสียและสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการแต่งแร่
2.อุตสาหกรรมเยื่อกระดาษและกระดาษ
แยกสารเคมีในกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษให้กลับมาใช้ใหม่ได้ (Chemical Recovery)
เป็นส่วนเติมแต่งในการผลิตกระดาษ
เป็นวัตถุดิบในการผลิตแร่หินปูนสังเคราะห์ (PCC หรือ Precipitated Calcium Carbonate)
3.อุตสาหกรรมน้ำตาล

ดึงสิ่งปนเปื้อนออกจากน้ำตาลดิบและน้ำตาลทรายขาว
4.อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ

เป็นส่วนประกอบในกระบวนการหมักน้ำตาลหรือแป้งมันสำปะหลัง ซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการผลิตพลาสติกชีวภาพ
5.อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
กำจัดแร่หรือสิ่งเจือปนในการ
ถลุงแร่เหล็ก และการผลิตเหล็กคุณภาพสูงที่มีเตาหลอม
6.อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี

เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิตเคมีพื้นฐาน เช่น โซดาแอช และแคลเซียมคาร์ไบด์ เป็นต้น
7.อุตสาหกรรมการเกษตร

ปรับปรุงคุณภาพดิน แก้ดินเปรี้ยว
ปรับสภาพความเป็นกรดด่างของบ่อเลี้ยงกุ้ง
เป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มแคลเซียม
8.อุตสาหกรรมสาธารณูปโภคพื้นฐาน
กำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ที่เกิดจากกระบวนการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า และโรงงานเผาขยะ
ช่วยในการตกตะกอน แยกสารแขวนลอย กำจัดหรือลดความกระด้างของน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำใส
9.อุตสาหกรรมก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง

วัตถุดิบในการผลิต ปูนซีเมนต์ อิฐมวลเบา และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ
เป็นส่วนประกอบเพื่อเพิ่มคุณสมบัติของปูนฉาบ
ปรับสภาพพื้นดินก่อนงานก่อสร้าง
10.อุตสาหกรรมแก้ว ขวด กระจก

กำจัดแร่หรือสิ่งเจือปนในการผลิตแก้ว ขวด กระจก
11.อุตสาหกรรมใยแก้ว(Fiber Glass)
เป็นส่วนประกอบในกระบวนการผลิต
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ไลน์ surasak5775โรงงานผลิตและจำหน่ายปูนขาว
บริษัท สยาม พี.พี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สมาชิกหมายเลข 06732 (post: 2 reply: 0)          ถูกใจกระทู้นี้ ส่งอีเมล์ถึง siampp 58.8.141.* [ ] ตอบคำถามนี้
     ผู้ที่ชื่นชอบกระทู้นี้ :   [ - ]

<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ เพื่อสังคมเว็บบอร์ด >>

.:: เว็บบอร์ด ::โคบาลนิวส์:: (ให้บริการโดย ::โฮสต์พันธุ์ไทย)